Solistenconcours

Zondag 13 April was weer ons jaarlijkse solistenconcours, in de Kopermolen. Leerlingen van Harmonie St. Cecilia Vaals, de drumband en Harmonie Catharina Lemiers mochten meedoen. Iedere leerling mocht zijn of haar solo laten horen met begeleiding van piano of CD. 
Radoslava Stoimenova begeleide de leerlingen met haar muzikale handen achter de piano. De leerlingen werden gejureerd door onze voormalige dirigent van de jeugdharmonie Bruno Herff en dirigent van de harmonie Gerard Sporken, ze werden geassisteerd door Steffie Herff- Crumbach. Er waren 3 categoriën, in iedere categorie was een prijs te verdienen. Categorie 3: zijn de leerlingen die net zijn begonnen om een instrument te bespelen, in deze categorie heeft Iza Drielsma gewonnen. Categorie 2: zijn de leerlingen die in de jeugdharmonie spelen, in deze categorie heeft Lorenz Taxhet gewonnen. En categorie 1: zijn de leerlingen die al in de harmonie spelen, en in deze categorie heeft Pascal van der Steen gewonnen. Ieder jaar hebben we ook een wisselbeker, die aan een leerling wordt uitgereikt die de meeste vooruitgang heeft geboekt sinds het afgelopen jaar. Dit jaar viel de eer aan Dirkje Cox. Het was zoals altijd weer een geslaagd solistenconcours. 
 
Namens de jeugdharmonie,
 
Dahnee en Floortje