De Vaalser harmonie, “DE MOEZIEK”, heeft als “HATS ÓNGER D’R REEM” voor alle Völser en alle hulp- en zorgverleners, online het nummer “VOLS DOE BIS E DÖRP” opgenomen. De muzikanten van de grote harmonie hebben samen, maar ieder voor zich thuis, met de jonge muzikanten en leerlingen van de Jeugdharmonie en de drumband, het nummer opgenomen, waarna het tot één geheel als film en muziek is samengevoegd.
Het nummer is te beluisteren en te zien op you tube.com onder de titel “Vols doe bis e dörp”. De speciaal “nieuwe” tekst luidt als volgt:

 

 

VOLS

VOLS DOE BIS E DÖRP
DOE WEËDS DOCH NIE ’N SJTAD
BEDÈNK DAT E DÖRP OOCH ZIENG ALLURE HAT
VOLS WIE DOE BIS DAT IS DOCH JAARNIT SJLEËT
BLIEF MIT DE VUS JEVELLES AN DE EËD

WIE KLÈNG ÓCH VA SJTUK
VOLS IS HEEMET EN JLUK
IS ÓCH NEVVER ZON EN BLAUW
D’R HÈMMEL AT ‘NS JRAUW
JEET ’T ÓS ‘NS NIT JRAAD
WIE VUUR ÓS DAT JEDAAT
DAAN IS VOLS ÓZER HEEM
DAT HATS ÓNGER D’R REEM

EN DAAN ÓZER SJPROACH
DIE HAUWE VUUR HOEËCH
DIE KLINKT JÈDDES MOAL
WIE MELODIE IN ÓS OER
DIE HÈLT ÓS BEEJEE
DAT VUUR ÓS VERSJTUNT
DIE HÈLT ÓS TSEZAME
DIE MAAT WEË VUUR ZUNT

185 - Jaar de Moeziek

De kon. harmonie st. cecilia 1836 werd op 12 mei 1836 opgericht.