In oktober van het afgelopen jaar, toen voor de harmonie al duidelijk was, dat ten gevolge van de corona-perikelen de traditionele Hub Deitz Carnavalsrevue in 2021 niet zou kunnen doorgaan, kondigde de harmonie al aan, dat door de revue-commissie al druk werd gebrainstormed over een mogelijk alternatief.

Wat dat zou kunnen worden, daar werd geheimzinnig over gezwegen. De optimistische planning van de uitvoering van het alternatief was de week vóór de carnavalsdagen. Echter, steeds weer kwamen er beperkende maatregelen, die het gezamenlijk repeteren onmogelijk maakten. En de muziek zal toch naast andere verrassende ingrediënten, het belangrijkste deel uitmaken van het programma. We zijn gewend, dat de “Moeziek” niet van opgeven weet en dus werd het tijdstip verplaatst naar halfvasten om toch nog iets van de sfeer van “vastelovvend” in het programma te kunnen verpakken. We mogen nu wel al vaststellen, dat ook halfvasten waarschijnlijk te vroeg zal komen. De revue-commissie heeft het programma klaar en zij zijn er, inclusief alle uitvoerenden, klaar voor, staan te trappelen om met repeteren en met alles wat daarbij hoort, te beginnen, maar het mag nog steeds niet en de dreigende avondklok zal het tijdstip alleen maar verder opschuiven. Maar ter geruststelling: HET ALTERNATIEF KOMT ER!! Zo snel als het groene licht zal oplichten, start de count-down en kan ook een definitieve datum worden aangekondigd. Jammer natuurlijk van uitstel op uitstel, maar het is ook prettig als je je nog ergens op mag verheugen.

185 - Jaar de Moeziek

De kon. harmonie st. cecilia 1836 werd op 12 mei 1836 opgericht.