De aanhoudende en qua tijdsduur niet te overziene Corona-pandemie heeft ook de MOEZIEK-REVUE in onzeker vaarwater gebracht. Vooruitkijkend naar de geringe tot ontbrekende voorbereidingstijd en de wellicht volgend jaar nog steeds geldende regels heeft het harmoniebestuur definitief het besluit genomen de Revue niet te laten plaats vinden en als de omstandigheden dan wel positief zijn door te schuiven naar 2022.

Een groot orkest met LED-scherm-decor en attributen en voldoende plaats voor acteurs, dansers en zangers, rekening houdend met 1,5 meter, passen niet op de huidige bühne en ook het aantal bezoekers wordt dermate gereduceerd dat de harmonie met haar 4 voorstellingen nooit alle belangstellenden zal kunnen bedienen. Jammer maar de realiteit en de terechte roep om veiligheid zijn nu eenmaal niet anders. De revuecommissie is zoals al al die revue-jaren gebruikelijk “gewoon” aan de slag gegaan met brainstormen al was het maar om in ieder geval voor het volgende jaar 2022 al op weg te zijn naar een volgende revue.
HET ALTERNATIEF
De “Moeziek” zou de “Moeziek” niet zijn als er in de tussentijd niet al nagedacht zou zijn over een mogelijk alternatief: de vele bezoekers van de revue een vervangende activiteit te bieden. De revue-commissie is deze brainstorming gestart en al aardig op weg om een dergelijk alternatief te realiseren. Niet alleen belangrijk voor de bezoekers van de Revue, maar zeer zeker ook voor de muzikanten van de harmonie, jong en (een beetje) oud, die op deze manier een doel hebben waar ze voor repeteren. Repeteren zonder doel is als koken zonder eters. Hoe het alternatief er zal uitzien, waar en wanneer precies, blijft vooralsnog verborgen, maar ga er maar gerust van uit dat de harmonie al haar creativiteit zal inzetten om er iets bijzonders van te maken. En omdat creativiteit een van de sleutelwoorden is van de “Moeziek” mag er met zekerheid naar worden uitgekeken.

185 - Jaar de Moeziek

De kon. harmonie st. cecilia 1836 werd op 12 mei 1836 opgericht.