STEM OP DE “MOEZIEK” voor een bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne 2020.
Uw stem is voor ons geld waard!
Wij, de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals, doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Om een mooi bedrag bij elkaar te verzamelen hebben we uw hulp nodig.
Bent u lid van Rabobank Centraal Zuid-Limburg ga dan naar www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-oost en stem op onze harmonie!
U kunt stemmen van 5 t/m 25 oktober.

Stem hier: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ of https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers?code=1224


Beloon onze harmonie met uw stem voor de onophoudelijke jaarlijkse inzet voor de Vaalser gemeenschap.
De traditionele activiteiten zoals de Revue, de optochten, de processies, het Open-Air en het najaarsconcert “Grenzeloos” sneuvelen dit jaar als gevolg van Corona. Dat doet zeer, maar als de omstandigheden het toelaten staat de harmonie natuurlijk weer onmiddellijk opnieuw klaar.
Intussen probeert de harmonie al haar creativiteit in te zetten in het zoeken naar alternatieven: de bewoners van Langedael even een hart onder de riem steken, een muzikale rondgang door Vaals…. en het nadenken gaat onverminderd door, want wij willen zo graag muziek maken en laten horen! En…met een klinkend programma ons jubileumjaar,185 jaar Moeziek, op een “gewone” manier invullen.
Het lijkt allemaal zo gewoon, zo vanzelfsprekend, maar het kost heel wat (ook financiële) inspanning om activiteiten steeds maar weer op de rails te krijgen. Daarnaast is de harmonie gelukkig rijk gezegend met leerlingen en die verdienen een gedegen muziekopleiding, die de harmonie ook in deze moeilijke periode blijft garanderen en ook daar gaan ook nu heel wat financiële uitgaven mee gepaard.
Staat u sympathiek t.o.v. onze harmonie, neem dan als Rabobanklid die kleine moeite en STEM op onze harmonie.

185 - Jaar de Moeziek

De kon. harmonie st. cecilia 1836 werd op 12 mei 1836 opgericht.