Even voorstellen

De oprichtingsdatum van kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals staat nauwkeurig vast: 12 mei 1836. Bovendien zijn de namen van de 12 muzikanten, die het initiatief tot de oprichting gaven, exact bekend. In de eerste jaren van haar bestaan verleende de harmonie in hoofdzaak medewerking aan processies in de Nederlandse, Duitse en Belgische grensdorpen. Vooral vanwege de unieke, indrukwekkende processiemarsen was St. Cecilia overal een graag geziene gast. Het geven van concerten kwam pas veel later...

Van carnavalsconcert tot carnavalsrevue

Op 5 februari 1995 vond het eerste Carnavalsconcert van de harmonie plaats in het Grensülle-paviljoen op de parkeerplaats achter restaurant “De Suisse”. Een luchtig concert met zang en humoristische verbindende teksten van Hans Pelzer. In de loop van de navolgende jaren verhuisde het paviljoen naar het gemeentelijk sportpark en kreeg de presentatie van het concert een steeds belangrijker rol. Marco Fröhling en Huub Zegers namen deze presentatie over, in 1998 als Heidi & Peter, in 2002 als het...

Concertreizen

Er zijn in het verleden eendaagse, tweedaagse en zelfs driedaagse reizen geweest. Het zou te ver voeren om al deze reizen uitvoerig te beschrijven. De reisverslagen zijn wel terug te vinden in de traditioneel door de secretaris jaarlijks op te maken kroniek. Gedetailleerde, bloemrijke, smeuige verhalen, van o­nbeschrijflijke taferelen in pensions, slapen in de openlucht of de eerste kennismaking met alcoholhoudende drankjes door de jongere garde. Wij beperken ons tot het memoreren van plaats...

Kroniek - Zweck der Chronik

De oorspronkelijke 'Chronik' bevindt zich in het archief van onze vereniging. Het is een omvangrijk werk van 374 pagina's, met de hand volgeschreven, nagenoeg zonder marges. Het is volledig in het Duits geschreven en wel in de vroeger gebruikelijke 'Kurrent-Schrift' (vaak ten onrechte 'Sütterlinschrift' genoemd). De oude Duitse lettervormen zijn inmiddels in onbruik geraakt, voor velen moeilijk leesbaar en dat was ook een van de redenen om deze bewerking te schrijven.

Vols doe bis e durp

De coronafilm van de kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals
De Vaalser harmonie, “DE MOEZIEK”, heeft als “HATS ÓNGER D’R REEM” voor alle Völser en alle hulp- en zorgverleners, online het nummer “VOLS DOE BIS E DÖRP” opgenomen.
De muzikanten van de grote harmonie hebben samen, maar ieder voor zich thuis, met de jonge muzikanten en leerlingen van de Jeugdharmonie en de drumband, het nummer opgenomen, waarna het tot één geheel als film en muziek is samengevoegd.

HDCR

De Hub Deitz Carnavalsrevue
Een cryptische titel, een humoristisch verhaal, unieke typetjes, geweldige solisten, prachtige kostumering, indrukwekkende decors en een spetterend repertoire. De Hub Deitz Carnavalsrevue.

Tijdens het galaconcert van Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 werd zowel aan het mannenkoor als aan de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 de Cultuurprijs van de gemeente Vaals uitgereikt. Binnen een maand tijd valt de Koninklijke Harmonie St. Cecilia nu de eer te beurt om andermaal een Cultuurprijs voor culturele en sociaal-maatschappelijke verdiensten aan hun palmares toe te mogen voegen.

Door de vanuit het Noord-Limburgse Venray opererende Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijzen werd de harmonie genomineerd en uiteindelijk met de Cultuurprijs 2012 beloond. Een delegatie onder leiding van president Jo Kern mocht jl. dinsdag 22 mei de bijbehorende oorkonde feestelijk in ontvangst nemen. "De prominente plaats die deze harmonie zich heeft verworven in de Vaalser gemeenschap, de hoge mate van dienstbaarheid, de bijzondere activiteiten, de aandacht en opvang voor en van jonge muzikanten, het 175-jarig jubileum en de niet-alledaagse invulling van de jubileumactiviteiten, rechtvaardigen de toekenning van deze Wilhelmina Sangers Cultuurprijs 2012", aldus bestuursvoorzitter van de Stichting, deken Smeets. "Het Euregionale orkest schuwt daarbij de samenwerking met zusterverenigingen en de aanpak van grotere projecten niet, getuige o.a. "Clermoretti" met John Bröcheler en "Historia Moezieka" bij gelegenheid van het 175-jarig jubileum. Belangrijke doelstelling, naast dienstbaarheid aan de lokale gemeenschap, is het hebben van plezier in het samen musiceren, het publiek vermaken, boeien en ontroeren, enthousiasme uitstralen en bij jonge mensen interesse wekken om ook een instrument ter hand te nemen", aldus de jury-rapportage. Aan deze Cultuurprijs is een geldbedrag verbonden van 5000,- Euro, een welkome aanvulling voor het harmonie-budget om o.a. de opleiding van jonge muzikanten en toekomstig op stapel staande grotere muzikale projecten te bekostigen.

Bravo "Moeziek" !

 

'

185 Jaar - de Moeziek

Bestuur
Eric zorgt voor alles omtrend de digitalisering. Van website tot digitale partituren.
Bestuurslid

Eric Volders Bestuurslid digitalisering

Bert's hoofdtaak is de coordinatie en sturing van de drumband. Daarnaast behhert Bert ook de instrumenten.
Drumband / Instrumentenbeheer

Bert van de Berg Drumband / Instrumentenbeheer

Claudia is de secretaris van de vereniging. Daarnaast stuurt Claudia mee in de opleidingen en SMV.
Secretaris

Claudia Delnoije - Crumbach Secretaris

Ellen is president van de kon. harmonie st. cecilia 1836 vaals.
President

Ellen von Wintersdorff President

Anja van Horck vervult de taak van tweede secretaris.
2. Secretaris

Anja van Horck 2. Secretaris

Huub Zegers is 2. President en opleidingscoordinator.
 2. President / opleidingscoordinator

Huub Zegers 2. President / opleidingscoordinator

Tanja vervult de taak als penningmeester.
 Penningmeester

Tanja Gouders Penningmeester